Dag: 2 maj, 2020

Driftfasen

Driftsfasen är produktionslinjen i IT-fabriken. Här finns hela IT-miljön med servrar, nätverk, applikationer och system som varje sekund skapar ett värde för verksamheten. I stort

Läs mer

Service desk

Service desk är en viktig del av IT-organisationen eftersom den är den primära kontakten med verksamhetens användare. Utöver att service desk hanterar incidenter och beställningar

Läs mer

Teknisk Drift

Teknisk drift är den funktion som mest kan liknas med en organisatorisk enhet. Det är här den tekniska kompetensen finns i form av medarbetare och

Läs mer

Applikationsdrift

Funktionen applikationsdrift ska ha kontroll på alla applikationer som ingår i IT-miljön. Till skillnad från teknisk drift så är de grupperingar som hanterar applikationer ofta

Läs mer

Request fulfilment

Den primära kommunikationsvägen mellan IT och användarna är funktionen service desk. När en användare kontaktar service desk kan ärendet beröra i princip vad som helst.

Läs mer

Introduktion

IT-organisationens syfte är att leverera IT-tjänster till verksamheten. IT-tjänsterna produceras i IT-miljön. Utan en fungerande IT-miljö så avstannar leveransen till verksamheten och nyttan som IT-organisationen

Läs mer

Faser

Denna bok utgår från IT-miljön som är IT-organisationens motsvarighet till en produktionslinje. Precis som i fabriken har hela IT-organisationen en del i ansvaret för IT-tjänsterna.

Läs mer

Funktioner

Alla IT-organisationer har grupperingar som arbetar med aktiviteter och fattar beslut på olika nivåer. Syftet med den här boken är inte att lägga till grupperingar,

Läs mer

Processer och rutiner

För att definiera aktiviteterna som behövs i de olika faserna så beskrivs ett antal processer och rutiner i denna bok. En process är en sammankopplad

Läs mer

Incident management

Det viktigaste vi har i en IT-organisation är vår IT-miljö. Det är med hjälp av den som IT-tjänster produceras och tillför nytta till verksamheten. Om

Läs mer