Funktioner

Applikationsdrift Funktion

260.95 KB 74 Downloads

Service Desk Funktion

261.16 KB 77 Downloads

Teknisk Drift Funktion

260.83 KB 63 Downloads

Arkitektur och Arbetssätt Funktion

260.28 KB 71 Downloads

Leveransansvar Funktion

261.43 KB 67 Downloads

Kundansvar Funktion

260.54 KB 62 Downloads

IT-styrgrupp Funktion

260.13 KB 59 Downloads

Processer

Driftuppgifter Process

98.10 KB 54 Downloads

Incident Management Process

114.23 KB 51 Downloads

Koordinering Process

194.97 KB 41 Downloads

Problem Management Process

99.99 KB 39 Downloads

Request Fulfilment Process

96.74 KB 33 Downloads

Change Management Process

159.14 KB 55 Downloads

Release Management Process

87.10 KB 33 Downloads

Tjänstedesign Process

82.90 KB 43 Downloads

Roller

Servicedesk Ansvarig Roll

55.99 KB 44 Downloads

Teknisk Drift Ansvarig Roll

55.94 KB 46 Downloads

Driftansvarig Roll

56.31 KB 42 Downloads

Incident Manager Roll

56.19 KB 47 Downloads

Koordinator Roll

56.18 KB 56 Downloads

Problem Manager Roll

56.01 KB 43 Downloads

Change Manager Roll

56.47 KB 47 Downloads

Release Manager Roll

56.21 KB 39 Downloads

Infrastrukturarkitekt Roll

56.78 KB 40 Downloads

Leveransansvarig Roll

56.34 KB 54 Downloads

Leverantörsansvarig Roll

56.51 KB 35 Downloads

Processägare Roll

56.44 KB 38 Downloads

Produktansvarig Roll

56.63 KB 47 Downloads

Tjänsteansvarig Roll

56.90 KB 52 Downloads

Verksamhetsarkitekt IT Roll

56.86 KB 42 Downloads

Kundansvarig Roll

56.28 KB 43 Downloads

IT-chef Roll

56.27 KB 64 Downloads

Generiska mallar

Change Advisory Board Mall

55.02 KB 46 Downloads

Förändringsbegäran Mall

55.08 KB 38 Downloads

Förändringsschema Mall

657.76 KB 38 Downloads

Post Implementation Review Mall

55.54 KB 35 Downloads

Service Design Package Mall

82.16 KB 48 Downloads

Standard Change Mall

56.00 KB 36 Downloads

Business Case Mall

88.30 KB 46 Downloads

CSI Register Mall

21.06 KB 38 Downloads

Intressentanalys Mall

53.36 KB 40 Downloads

IT Tjänst Mall

55.76 KB 74 Downloads

Produktbeskrivning Mall

57.50 KB 80 Downloads

Stödjande tjänst Mall

53.45 KB 54 Downloads

Tjänstestruktur Mall

77.06 KB 59 Downloads

Service Level Requirement Mall

61.45 KB 39 Downloads

SLA Mall

58.14 KB 87 Downloads

Tjänsteportfölj Mall

54.47 KB 59 Downloads

Tjänstestrategi Mall

59.63 KB 48 Downloads