Funktioner

Applikationsdrift Funktion

260.95 KB 9 Downloads

Service Desk Funktion

261.16 KB 16 Downloads

Teknisk Drift Funktion

260.83 KB 7 Downloads

Arkitektur och Arbetssätt Funktion

260.28 KB 10 Downloads

Leveransansvar Funktion

261.43 KB 9 Downloads

Kundansvar Funktion

260.54 KB 9 Downloads

IT-styrgrupp Funktion

260.13 KB 9 Downloads

Processer

Driftuppgifter Process

98.10 KB 10 Downloads

Incident Management Process

114.23 KB 8 Downloads

Koordinering Process

194.97 KB 0 Downloads

Problem Management Process

99.99 KB 0 Downloads

Request Fulfilment Process

96.74 KB 0 Downloads

Change Management Process

159.14 KB 7 Downloads

Release Management Process

87.10 KB 0 Downloads

Tjänstedesign Process

82.90 KB 0 Downloads

Roller

Servicedesk Ansvarig Roll

55.99 KB 7 Downloads

Teknisk Drift Ansvarig Roll

55.94 KB 5 Downloads

Driftansvarig Roll

56.31 KB 5 Downloads

Incident Manager Roll

56.19 KB 6 Downloads

Koordinator Roll

56.18 KB 7 Downloads

Problem Manager Roll

56.01 KB 5 Downloads

Change Manager Roll

56.47 KB 6 Downloads

Release Manager Roll

56.21 KB 5 Downloads

Infrastrukturarkitekt Roll

56.78 KB 7 Downloads

Leveransansvarig Roll

56.34 KB 11 Downloads

Leverantörsansvarig Roll

56.51 KB 7 Downloads

Processägare Roll

56.44 KB 5 Downloads

Produktansvarig Roll

56.63 KB 10 Downloads

Tjänsteansvarig Roll

56.90 KB 8 Downloads

Verksamhetsarkitekt IT Roll

56.86 KB 7 Downloads

Kundansvarig Roll

56.28 KB 8 Downloads

IT-chef Roll

56.27 KB 11 Downloads

Generiska mallar

Change Advisory Board Mall

55.02 KB 7 Downloads

Förändringsbegäran Mall

55.08 KB 6 Downloads

Förändringsschema Mall

657.76 KB 5 Downloads

Post Implementation Review Mall

55.54 KB 5 Downloads

Service Design Package Mall

82.16 KB 8 Downloads

Standard Change Mall

56.00 KB 5 Downloads

Business Case Mall

88.30 KB 13 Downloads

CSI Register Mall

21.06 KB 6 Downloads

Intressentanalys Mall

53.36 KB 6 Downloads

IT Tjänst Mall

55.76 KB 8 Downloads

Produktbeskrivning Mall

57.50 KB 11 Downloads

Stödjande tjänst Mall

53.45 KB 7 Downloads

Tjänstestruktur Mall

77.06 KB 10 Downloads

Service Level Requirement Mall

61.45 KB 8 Downloads

SLA Mall

58.14 KB 9 Downloads

Tjänsteportfölj Mall

54.47 KB 9 Downloads

Tjänstestrategi Mall

59.63 KB 7 Downloads