Faser

Denna bok utgår från IT-miljön som är IT-organisationens motsvarighet till en produktionslinje. Precis som i fabriken har hela IT-organisationen en del i ansvaret för IT-tjänsterna. För att tydliggöra ansvaret mellan de olika delarna i IT-organisationen är tjänsternas livscykel uppdelad i fem olika faser.

Driftsfas – IT-avdelningens produktionslinje. IT-miljön behöver underhållas för att löpande producera IT-tjänster. Det behövs förebyggande underhållsaktiviteter, blir det ändå något fel så behöver de återställas och uppstår det problem så måste dessa utredas. Alla aktiviteter som krävs för att funktionaliteten i IT-miljön ska bibehållas ingår i driftsfasen.

Överlämningsfasen – ”Rör inte det som fungerar”, är ett mantra i alla tekniska miljöer oavsett bransch. Tyvärr fungerar det inte i den verklighet IT-organisationer lever i då behovet och kraven på IT-tjänster ständigt förändras. Syftet med överlämningsfasen är att skydda IT-miljön vid förändringar och därmed säkerställa att driftsättningar stör verksamheten så lite som möjligt.

Leveranskontrollfasen – Det är i denna fas som IT-organisationen leder arbetet och beslutar om hur IT-tjänsterna ska produceras. Syftet är att spara tid och kostnader för driften. Men det kan även innebära aktiviteter som syftar till att förbättra processer, dokumentation eller kompetens.

Relationsfasen – Syftet med denna fas är att förstå verksamhetens krav och samtidigt skapa förståelse i verksamheten för vilket värde IT-tjänsterna tillför. Detta är en av de grundläggande bitarna i att skapa en IT-avdelning som betraktas som en tillgång för verksamheten istället för en kostnad.

Strategifasen – Strategifasen visar hur IT-organisationen kommer att stödja verksamheten i arbetet med att nå de uppställda målen, att peka ut vilka IT-tjänster som levereras för att målen ska nås, samt hur tjänsterna produceras på det mest effektiva sättet.

Dela denna artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

like this site

The Rational IT Model and all resources on OpenTRIM.org is open source, free to use in your business.

Please help us adding new content by contributing to OpenTRIM.