Faser

Denna bok utgår från IT-miljön som är IT-organisationens motsvarighet till en produktionslinje. Precis som i fabriken har hela IT-organisationen en del i ansvaret för IT-tjänsterna. För att tydliggöra ansvaret mellan de olika delarna i IT-organisationen är tjänsternas livscykel uppdelad i fem olika faser.

Driftsfas – IT-avdelningens produktionslinje. IT-miljön behöver underhållas för att löpande producera IT-tjänster. Det behövs förebyggande underhållsaktiviteter, blir det ändå något fel så behöver de återställas och uppstår det problem så måste dessa utredas. Alla aktiviteter som krävs för att funktionaliteten i IT-miljön ska bibehållas ingår i driftsfasen.

Överlämningsfasen – ”Rör inte det som fungerar”, är ett mantra i alla tekniska miljöer oavsett bransch. Tyvärr fungerar det inte i den verklighet IT-organisationer lever i då behovet och kraven på IT-tjänster ständigt förändras. Syftet med överlämningsfasen är att skydda IT-miljön vid förändringar och därmed säkerställa att driftsättningar stör verksamheten så lite som möjligt.

Leveranskontrollfasen – Det är i denna fas som IT-organisationen leder arbetet och beslutar om hur IT-tjänsterna ska produceras. Syftet är att spara tid och kostnader för driften. Men det kan även innebära aktiviteter som syftar till att förbättra processer, dokumentation eller kompetens.

Relationsfasen – Syftet med denna fas är att förstå verksamhetens krav och samtidigt skapa förståelse i verksamheten för vilket värde IT-tjänsterna tillför. Detta är en av de grundläggande bitarna i att skapa en IT-avdelning som betraktas som en tillgång för verksamheten istället för en kostnad.

Strategifasen – Strategifasen visar hur IT-organisationen kommer att stödja verksamheten i arbetet med att nå de uppställda målen, att peka ut vilka IT-tjänster som levereras för att målen ska nås, samt hur tjänsterna produceras på det mest effektiva sättet.

Dela denna artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest