Kategori: Strategi

Hantering av tjänsteportfölj

När strategin är fastställd behöver den omsättas till ett utbud av IT-tjänster som ska levereras till verksamheten. Samtidigt lever en IT-organisation i en föränderlig värd

Läs mer

Hantering av strategi

Hantering av strategi är den process som definierar och förvaltar IT-organisationens strategi för sina tjänster och förvaltningen av dessa tjänster. En strategi för IT-organisationen har

Läs mer

IT-styrgrupp

En IT-organisation har inget värde i sig själv utan dess existens berättigas av att den effektiviserar företagets verksamhet. Funktionen IT-styrgrupp är den primära kontaktytan för

Läs mer

Strategifasen

Många IT-organisationer tenderar att ”göra allt”. De agerar reaktivt på verksamhetens förändringar och den dagliga verksamheten består till stor del av akuta åtgärder på alla

Läs mer

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.