Kategori: Strategi

Hantering av tjänsteportfölj

När strategin är fastställd behöver den omsättas till ett utbud av IT-tjänster som ska levereras till verksamheten. Samtidigt lever en IT-organisation i en föränderlig värd

Läs mer

Hantering av strategi

Hantering av strategi är den process som definierar och förvaltar IT-organisationens strategi för sina tjänster och förvaltningen av dessa tjänster. En strategi för IT-organisationen har

Läs mer

IT-styrgrupp

En IT-organisation har inget värde i sig själv utan dess existens berättigas av att den effektiviserar företagets verksamhet. Funktionen IT-styrgrupp är den primära kontaktytan för

Läs mer

Strategifasen

Många IT-organisationer tenderar att ”göra allt”. De agerar reaktivt på verksamhetens förändringar och den dagliga verksamheten består till stor del av akuta åtgärder på alla

Läs mer