Relationsfasen

Många företag och organisationer ser IT som en kostnad. I en ekonomisk kalkyl finns det bara en sak att göra med kostnader, de ska minskas. Detta grundar sig i att verksamheten inte ser sambandet mellan IT-tjänsterna och värdet de tillför. IT har i sig själv inget värde, värdet skapas genom att något i verksamheten blir enklare eller billigare att utföra. Saknas den tydliga kopplingen mellan en IT-tjänst och vad som effektiviseras i verksamheten så uppfattas IT som en kostnad.

Syftet med denna fas är att förstå verksamhetens krav och samtidigt skapa förståelse i verksamheten för vilket värde IT-tjänsterna tillför. Detta är en av de grundläggande bitarna i att skapa en IT-avdelning som betraktas som en tillgång för verksamheten.

Omfattning

Relationsfasen omfattar dialogen med verksamheten. En av de viktigaste delarna i den dialogen är att förstå verksamhetens problem och hur IT kan bidra till att minimera dessa. Relationsfasen ska även förstå verksamhetens planer och kommande behov av IT-tjänster.

Dessutom ingår att komma överens om servicenivåer och innehåll i leveransen för varje del av verksamheten. Dessa överenskommelser ska mätas och rapporteras på återkommande möten.

Övergripande flöde genom relationsfasen

Relationsfasen är fokuserad på att omvandla verksamhetens krav till IT-tjänster vilket innebär att merparten av input kommer från verksamheten och output riktar sig till funktionen leveransansvar på taktisk nivå.

Input till fasen:

  • Från verksamheten (kunderna) får relationsfasen krav och önskemål om nya eller förändrade IT-tjänster samt information om framtida aktiviteter som påverkar IT-leveransen
  • Tjänstekatalogen definierar vad som ska levereras till verksamheten, vilket sätter ramarna för överenskommelser

Output från fasen:

  • Nya krav och önskemål till hantering av tjänsteportfölj
  • Kunskap om verksamheten till strategiframtagning och IT-styrgruppen
  • Förbättringsförslag som berör produktionen av IT-tjänster till leveransansvar

Överenskommelser med verksamheten

Verksamhetsrelationer vs servicenivåer

Relationsfasen innehåller två snarlika processer som ibland utförs av samma roll. Tabellen nedan förklarar de grundläggande skillnaderna mellan dessa processer.

Dela denna artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest