Leveranskontrollfasen

Leveranskontroll har som uppgift att kontrollera och förbättra produktionen av IT-tjänster. Med det menas aktiviteter och projekt som förenklar eller moderniserar den tekniska miljön utan att påverka innehållet i leveransen av IT-tjänster till verksamheten.

Syftet är att minska tid och kostnader för driften. Men det kan även innebära aktiviteter som syftar till att förbättra processer, dokumentation eller kompetens. Ett projekt för att förbättra produktionen med hjälp av ITIL eller denna bok är exempel på att öka den inre effektiviteten.

Omfattning

Leveranskontroll omfattar ansvaret för processer, rutiner, dokumentation, system och den teknik som krävs för produktionen av IT-tjänster till verksamheten.

I leveranskontroll ingår att:

 • Ansvara för och dokumentera stödjande tjänster och produkter
 • Ha gedigen kunskap om och flexibilitet i utnyttjandet av befintlig infrastruktur och applikationer
 • Finansiellt hantera produktionen av IT-tjänster
 • Underhålla och förstå verksamhetskritiska system
 • Producera den information och dokumentation som behövs i den operativa fasen
 • Prioritera och genomföra förbättringar i leveransen av IT-tjänster
 • Ansvara för leverantörer

Övergripande flöde genom leveranskontrollfasen

Leveranskontroll inriktar sig på interna delar vilket innebär att merparten av inputen kommer från strategisk nivå och outputen går till operativ nivå.

Input till fasen:

 • Tjänsteportföljen definierar vad som ska levereras till verksamheten vilket sätter ramarna för tjänstekatalogens stödjande tjänster och produkter
 • IT-policyn styr hur IT-organisationen ska arbeta
 • Tjänstekatalogen och överenskommelserna med verksamheten styr vad som ska produceras och till vilka nivåer
 • Förändringar och önskemål från leverantörer sköts av funktionen leveransansvar via processen hantering av leverantörer

Output från fasen:

 • Tjänstedokumentationen styr det dagliga arbetet på operativ nivå
 • Förändringar hanteras via change management-processen

Dela denna artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest