Dag: 3 maj, 2020

Leveranskontrollfasen

Leveranskontroll har som uppgift att kontrollera och förbättra produktionen av IT-tjänster. Med det menas aktiviteter och projekt som förenklar eller moderniserar den tekniska miljön utan

Läs mer

Arkitektur och arbetssätt

Det som skiljer en effektiv grupp eller organisation från andra är att det finns en helhet, ett gemensamt synsätt och en gemensam arbetsmetodik. Det primära

Läs mer

Leveransansvar

Allt som ingår i en IT-miljö behöver underhållas för att inte förfalla. Hårdvara blir gammal och utsliten, mjukvara behöver ständigt uppdateras och dokumentation som inte

Läs mer

Hantering av tjänstekatalog

Många delar av IT-verksamheten bygger på strukturer. I en dåligt fungerande verksamhet kategoriseras ärenden enligt en bestämd struktur, ansvar fördelas enligt en annan struktur, ekonomi

Läs mer

Kontinuerlig förbättring

De flesta IT-organisationer har en kultur att hela tiden förbättra sin IT-miljö och sitt arbetssätt. Problemet är att det sker för många förändringsaktiviteter samtidigt och

Läs mer

Hantering av kunskap

Förmågan att leverera IT-tjänster med hög kvalitet är beroende av att de som är involverade snabbt kan hantera de olika omständigheter som uppstår i leveransen.

Läs mer

Överlämningsfasen

”Rör inte det som fungerar”, är ett mantra i alla tekniska miljöer oavsett bransch. Tyvärr fungerar det inte i den verklighet IT-organisationer lever i då

Läs mer

Change management

Change management-processen håller ihop hela överlämningsfasen, från att den aktuella funktionen tar beslutet att en förändring ska genomföras i processen kontinuerlig förbättring till att driftansvarig

Läs mer

Tjänstedesign

Att ta fram en ny IT-tjänst som ska generera ett specifikt värde i verksamheten kan vara väldigt komplext. Ofta är det flera olika organisationer som

Läs mer

Release management

Om en organisation ska ansvara för ett objekt, oavsett om det är ett hus, ett tåg eller en IT-tjänst så krävs det en detaljerad kunskap

Läs mer