Kategori: Relationer

Hantering av servicenivåer

För att veta om leveransen av IT-tjänster till verksamheten är bra eller dålig måste de överenskomna nivåerna definieras och mätas. Utan definierade nivåer vet inte

Läs mer

Hantering av verksamhetsrelationer

Hantering av verksamhetsrelationer är den process som hjälper kundansvariga att tillhandahålla en länk mellan IT-avdelningen och verksamheten på strategisk och taktisk nivå. Den yttersta kvittensen

Läs mer

Kundansvar

IT-organisationen behöver en affärsmässig relation till verksamheten för att kunna styra leveransen av IT-tjänster efter verksamhetens behov. Samtidigt behöver verksamheten genomföra en egen analys av

Läs mer

Relationsfasen

Många företag och organisationer ser IT som en kostnad. I en ekonomisk kalkyl finns det bara en sak att göra med kostnader, de ska minskas.

Läs mer