Kategori: Drift

Driftfasen

Driftsfasen är produktionslinjen i IT-fabriken. Här finns hela IT-miljön med servrar, nätverk, applikationer och system som varje sekund skapar ett värde för verksamheten. I stort

Läs mer

Service desk

Service desk är en viktig del av IT-organisationen eftersom den är den primära kontakten med verksamhetens användare. Utöver att service desk hanterar incidenter och beställningar

Läs mer

Teknisk Drift

Teknisk drift är den funktion som mest kan liknas med en organisatorisk enhet. Det är här den tekniska kompetensen finns i form av medarbetare och

Läs mer

Applikationsdrift

Funktionen applikationsdrift ska ha kontroll på alla applikationer som ingår i IT-miljön. Till skillnad från teknisk drift så är de grupperingar som hanterar applikationer ofta

Läs mer

Request fulfilment

Den primära kommunikationsvägen mellan IT och användarna är funktionen service desk. När en användare kontaktar service desk kan ärendet beröra i princip vad som helst.

Läs mer

Incident management

Det viktigaste vi har i en IT-organisation är vår IT-miljö. Det är med hjälp av den som IT-tjänster produceras och tillför nytta till verksamheten. Om

Läs mer

Koordinering

I stort sett samtliga IT-organisationer har begränsat med resurser. Det medför att de resurser som finns lätt blir överbelastade med ärenden och uppgifter vilket i

Läs mer

Problem management

Många IT-organisationer har svårt att skilja på incidenter och problem. Tekniker och systemspecialister är nyfikna av naturen vilket resulterar i att det underliggande problemet för

Läs mer

Driftuppgifter

Allting som ska fungera under en längre tid behöver underhållas. De flesta organisationer kallar det för förbyggande underhållsaktiviteter. Inom IT-organisationer är detta uppgifter som lätt

Läs mer