Kategori: Överlämning

Överlämningsfasen

”Rör inte det som fungerar”, är ett mantra i alla tekniska miljöer oavsett bransch. Tyvärr fungerar det inte i den verklighet IT-organisationer lever i då

Läs mer

Change management

Change management-processen håller ihop hela överlämningsfasen, från att den aktuella funktionen tar beslutet att en förändring ska genomföras i processen kontinuerlig förbättring till att driftansvarig

Läs mer

Tjänstedesign

Att ta fram en ny IT-tjänst som ska generera ett specifikt värde i verksamheten kan vara väldigt komplext. Ofta är det flera olika organisationer som

Läs mer

Release management

Om en organisation ska ansvara för ett objekt, oavsett om det är ett hus, ett tåg eller en IT-tjänst så krävs det en detaljerad kunskap

Läs mer