Kategori: Leveranskontroll

Leveranskontrollfasen

Leveranskontroll har som uppgift att kontrollera och förbättra produktionen av IT-tjänster. Med det menas aktiviteter och projekt som förenklar eller moderniserar den tekniska miljön utan

Läs mer

Arkitektur och arbetssätt

Det som skiljer en effektiv grupp eller organisation från andra är att det finns en helhet, ett gemensamt synsätt och en gemensam arbetsmetodik. Det primära

Läs mer

Leveransansvar

Allt som ingår i en IT-miljö behöver underhållas för att inte förfalla. Hårdvara blir gammal och utsliten, mjukvara behöver ständigt uppdateras och dokumentation som inte

Läs mer

Hantering av tjänstekatalog

Många delar av IT-verksamheten bygger på strukturer. I en dåligt fungerande verksamhet kategoriseras ärenden enligt en bestämd struktur, ansvar fördelas enligt en annan struktur, ekonomi

Läs mer

Kontinuerlig förbättring

De flesta IT-organisationer har en kultur att hela tiden förbättra sin IT-miljö och sitt arbetssätt. Problemet är att det sker för många förändringsaktiviteter samtidigt och

Läs mer

Hantering av kunskap

Förmågan att leverera IT-tjänster med hög kvalitet är beroende av att de som är involverade snabbt kan hantera de olika omständigheter som uppstår i leveransen.

Läs mer

Hantering av leverantörer

Hantering av leverantörer är den process som definierar, förhandlar med, mäter och utvärderar de leverantörer som är delaktiga i leveransen av IT-tjänster. Språkligt så är

Läs mer