Introduktion

IT-organisationens syfte är att leverera IT-tjänster till verksamheten. IT-tjänsterna produceras i IT-miljön. Utan en fungerande IT-miljö så avstannar leveransen till verksamheten och nyttan som IT-organisationen tillför försvinner.

En jämförelse utanför IT-branschen är till exempel en fabrik där fabrikens produktionslinje lämnar av produkter som säljs till kunderna. Stannar produktionslinjen så finns det inget att sälja vilket leder till att det inte kommer in några pengar. Produktionslinjen är alltså det viktigaste som fabriken har.

Därmed inte sagt att alla som arbetar i fabriken jobbar i produktionen. Det finns en forsknings- och utvecklingsavdelning som tar fram nästa produkt som ska produceras. Det finns en avdelning som konstant mäter och följer upp produktionen för att hitta förbättringar. Det finns försäljare och marknadspersoner som ser till att kunderna är nöjda och det finns en ledning som analyserar marknaden för att hitta nästa långsiktiga plan för fabriken.

Oavsett uppgift i fabriken så arbetar alla avdelningar för att det som kommer ut från produktionen ska motsvara det kunderna efterfrågar. På samma sätt ska samtliga aktiviteter inom en IT-organisation syfta till att skapa en effektivare och mer kvalitativ IT-miljö som med sitt innehåll skapar ett värde för verksamheten.

Dela denna artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest