ITIL® har blivit en de facto standard för hur IT-organisationer över hela värden ska hantera sin leverans av IT-tjänster. Det är ett ramverk som måste tolkas, förstås och framför allt anpassas för att fungera. Många av de IT-organisationer som jag har träffat under mina år som konsult har dessvärre upplevt det svårt att få ITIL® att fungera i praktiken. Oavsett storleken på organisationen så hade de ungefär samma utmaningar.

Där föddes iden att försöka beskriva ITIL® på ett sätt som var lättare att ta till sig. Att utgå från de roller och grupperingar som redan finns i en IT-organisation och göra en färdig anpassning av ramverket som fungerar för de flesta.

Min förhoppning är att du som läsare ska få en förståelse för hur en IT-organisation kan arbeta med leveransen av IT-tjänster. Och om boken dessutom kan hjälpa dig att skapa mer ordning eller bättre effektivitet i din IT-organisation så har jag nått mitt mål.

Pelle Råstock
Grundare av OpenTRIM