Kategori: Grunder

Introduktion

IT-organisationens syfte är att leverera IT-tjänster till verksamheten. IT-tjänsterna produceras i IT-miljön. Utan en fungerande IT-miljö så avstannar leveransen till verksamheten och nyttan som IT-organisationen

Läs mer

Faser

Denna bok utgår från IT-miljön som är IT-organisationens motsvarighet till en produktionslinje. Precis som i fabriken har hela IT-organisationen en del i ansvaret för IT-tjänsterna.

Läs mer

Funktioner

Alla IT-organisationer har grupperingar som arbetar med aktiviteter och fattar beslut på olika nivåer. Syftet med den här boken är inte att lägga till grupperingar,

Läs mer

Processer och rutiner

För att definiera aktiviteterna som behövs i de olika faserna så beskrivs ett antal processer och rutiner i denna bok. En process är en sammankopplad

Läs mer

Styrmodell

Kommunikation och styrning är viktiga delar i alla verksamheter. Tyvärr fastnar många organisationer i en evig karusell av möten. Ofta utgår möten från ett specifikt

Läs mer