Förenkla din ITIL® resa

Välkommen till OpenTRIM. Den enkla vägen till ITIL.

Under mina år som IT Service Management konsult så upptäckte jag att IT-organisationer hade svårt att koppla ihop ITIL med den befintliga organisationen. Väldigt ofta var ITIL:s processer något som någon annan gjorde när till exempel Service Desk hanterade en incident. En av anledningarna till detta var att ITIL-böckerna var komplexa och svåra att ta till sig.

Iden var enkel; Bygg en modell för IT Service management, som baseras på ITIL men är lätt att läsa och förstå. Omfattningen ska vara det minimala som krävs för att starta med ITSM, och lägg in alla mallar som behövs så att IT-organisationer kan koncentrera sig på den organisatoriska förändringen istället för att skapa processdokumentation. Och det viktigaste, se till att modellen hänger ihop i en helhet så att det blir enkelt att koppla modellen med den befintliga organisationen.

Under våren 2013 föddes The Rational IT Model, några år senare översattes den till engelska och idag används den av IT-organisationer över hela världen. Beslutet att göra modellen till Open Source var enkelt, hela iden från början var att hjälpa IT-organisationer att anamma IT Servcie Management. Med en öppen licensiering och denna blogg så är min förhoppning att modellen kommer att fortsätta utvecklas och hjälpa många organisationer framöver.

Med förhoppning att du har nytta av modellen.

Pelle Råstock
Grundare av openTRIM Community

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.