Dag: 4 maj, 2020

Hantering av tjänsteportfölj

När strategin är fastställd behöver den omsättas till ett utbud av IT-tjänster som ska levereras till verksamheten. Samtidigt lever en IT-organisation i en föränderlig värd

Läs mer

Hantering av strategi

Hantering av strategi är den process som definierar och förvaltar IT-organisationens strategi för sina tjänster och förvaltningen av dessa tjänster. En strategi för IT-organisationen har

Läs mer

IT-styrgrupp

En IT-organisation har inget värde i sig själv utan dess existens berättigas av att den effektiviserar företagets verksamhet. Funktionen IT-styrgrupp är den primära kontaktytan för

Läs mer

Strategifasen

Många IT-organisationer tenderar att ”göra allt”. De agerar reaktivt på verksamhetens förändringar och den dagliga verksamheten består till stor del av akuta åtgärder på alla

Läs mer

Hantering av servicenivåer

För att veta om leveransen av IT-tjänster till verksamheten är bra eller dålig måste de överenskomna nivåerna definieras och mätas. Utan definierade nivåer vet inte

Läs mer

Hantering av verksamhetsrelationer

Hantering av verksamhetsrelationer är den process som hjälper kundansvariga att tillhandahålla en länk mellan IT-avdelningen och verksamheten på strategisk och taktisk nivå. Den yttersta kvittensen

Läs mer

Kundansvar

IT-organisationen behöver en affärsmässig relation till verksamheten för att kunna styra leveransen av IT-tjänster efter verksamhetens behov. Samtidigt behöver verksamheten genomföra en egen analys av

Läs mer

Relationsfasen

Många företag och organisationer ser IT som en kostnad. I en ekonomisk kalkyl finns det bara en sak att göra med kostnader, de ska minskas.

Läs mer

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.